Stichting Theatergroep Mangrove heeft voor Geen Kerstsprookje financiële steun mogen ontvangen van